Porota 2019-01-08T09:44:28+00:00

Porota

V odborné porotě, která hodnotí kategorie Zasedačka roku, Kancelář jako DNA firmy, Nejatraktivnější pracovní prostředí a Malá kancelář jsou pouze ti nejpovolanější. Lidé s obrovskými zkušenostmi v oblasti architektury, designu i marketingu. Lidé, které spojuje inspirace, inovace a tvoření. Kategorie Zdravá kancelář, Kanceláře pro budoucí výzvy a Architektonický návrh jsou hodnoceny speciálními porotami, které jsou zaštítěny odbornými garanty (Česká rada pro šetrné budovy, Skanska, Art of Space, ČVUT).

Předsedkyně poroty

Eva Jiřičná

Richard Curran

Tomáš Jindříšek

Pavel Maurer

Alexandra Tomášková

Jiří Kejval

Jan Musil