Porota 2017-07-19T13:41:35+00:00

Porota

V odborné porotě, která hodnotí kategorie Zasedačka roku, Kancelář jako DNA firmy, Nejatraktivnější pracovní prostředí, Malá kancelář a Architektonický návrh jsou pouze ti nejpovolanější. Lidé s obrovskými zkušenostmi v oblasti architektury, designu i marketingu. Lidé, které spojuje inspirace, inovace a tvoření. Kategorie Zdravá kancelář, Kanceláře pro budoucí výzvy a Chytrá kancelář jsou hodnoceny speciální porotou, která je zaštítěna odbornými garanty (Česká rada pro šetrné budovy, Microsoft, Skanska).

Předsedkyně poroty

Eva Jiřičná

Marie Passburg

Biljana Weber

Richard Curran

Tomáš Jindříšek

Pavel Maurer

Jiří Tourek