Kategorie 2017-10-27T10:20:36+00:00

Kategorie

Kategorie hodnocené odbornou porotou

Zasedačka roku

Zasedací místnost je nedílnou součástí všech firemních prostor. Konají se zde důležitá setkání, řeší strategické plány, podepisují klíčové dohody. Ukažte vaši jedinečnou zasedací místnost právě v této kategorii.

Kancelář jako DNA firmy

Kategorie Kancelář jako DNA firmy hodnotí jak se činnost oboru vaší společnosti či vaše značka promítá do vzhledu vašich kanceláří. Je ve vašich kancelářích vidět vaše DNA? Přihlaste je do této kategorie.

Nejatraktivnější pracovní prostředí

Jsou vaši zaměstnanci spokojeni a kanceláře jsou tím pádným důvodem? Tato kategorie hodnotí kanceláře právě z pohledu zaměstnanců. Pochlubte se, jak si zaměstnanci práci ve vašich kancelářích užívají.

Malá kancelář

Jste firma do 50 zaměstnanců a máte kanceláře max. o velikosti 500 m2? Považujete vaše kanceláře za atraktivní, příjemné a zaměstnanci oblíbené místo? Přihlaste se do této nové kategorie, ve které se nemusíte bát konkurence velkých nadnárodních společností.

Kategorie hodnocené odbornými garanty

Česká rada pro šetrné budovy

Microsoft

Zdravá kancelář

Kategorie Zdravá kancelář hodnotí aspekty v kanceláři ovlivňující zdraví a duševní pohodu. Jedná se především o kvalitu vnitřního vzduchu, akustiku, světlo, ergonomii pracovního místa či koncept interiéru. Pokud považujete vaše kanceláře za příjemné místo pro každodenní práci, přihlaste je!

Chytrá spolupráce

Lidé dnes nepracují v izolaci a spolupráce a sdílení jsou klíčové pro inovaci a růst. Informace se stávají  komoditou a klíčem k úspěchu je prostředí, které podpoří sdílení znalostí a zkušeností, společnou tvorbu a vytváření nových vztahů a nápadů. Odrážejí se u vás tyto trendy? Ukažte, jak žije a tvoří váš tým!  Pro více informací klikněte zde.

Skanska

ČVUT Katedra architektury

Kanceláře pro budoucí výzvy

Tato kategorie hodnotí kanceláře z pohledu připravenosti na budoucí změny. Důležitými aspekty jsou inovativní technologie podporující spolupráci, flexibilita kancelářských prostor, udržitelná řešení a v neposlední řadě lidé a jejich inspirace pro dlouhodobé zapojení a zvýšení produktivity.

Architektonický návrh

Rádi bychom vyzvali autory kancelářských konceptů, aby do soutěže přihlásili své projekty a pochlubili se tak s nimi veřejnosti i odborné porotě. Hodnotit je bude po architektonické stránce porota složená ze studentů v čele s paní architektkou Evou Jiřičnou.

Hlasování veřejnosti

Do této kategorie jsou automaticky zahrnuti všichni účastníci soutěže a na rozdíl od ostatních kategorií zde hlasuje široká veřejnost na webových stránkách mediálního partnera. Hlasování probíhá v období od poloviny listopadu 2017 do konce ledna 2018. Každý hlasující má právo udělit jeden hlas libovolnému počtu firem přihlášených do soutěže. Z každé IP adresy je možné hlasovat pouze jednou a duplicitní záznamy jsou vymazány, aby výsledky hlasování byly objektivní. Vítězem hlasování veřejnosti se stává firma, která získá nejvíce hlasů.